Wanhan neuvolan majatalo

Historia / History

Wanhan Neuvolan Majatalon historia:

Majatalon rakennus on alunperin 1948 Pieksämän ( silloinen kauppalan nimi) Terveystalo.
Yläkerrassa oli kolme kätilön asuntoa ja katutasossa lasten neuvola. Elettiin sodan jälkeistä jälleenrakennuksen aikaa ja luotiin perustaa suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle.

Rakennusmateriaaleja oli niukahkosti. Hevospelillä ajettiin soraa ja nostettiin tontti niin korkealle, että kellarikerroksen lattia saatiin kadun tasolle. Purua ja turvetta käytettiin eristeinä. Ei voi kuin ihailla sitä taitoa, millä silloin osattiin rakentaa niin, että tänäänkin voimme nauttia terveestä sisäilmasta ja lämmöstä. Jo 1950-luvun alussa avattiin yläkertaan äitiysneuvolla alakerrassa jatkui lastenneuvolan toiminta 1970-luvun lopulle saakka.

1980-luvun alusta, n. 17 vuoden ajan, talossa toimi Käsityöneuvonta-asema, nykyinen Taito Shop. Tämän jälkeen talossa toimi kaupungin Ekokeskus hetken aikaa ja sen jälkeen talo oli tyhjillään pari vuotta.
Vuonna 2002 kaupunki myi talon Tarja Vataselle. Tarjan perustama Keramiikkastudio Rinssi-Ruuben toimi katutasossa vuoteen 2008 saakka. Seutuopiston keramiikkaryhmät kokoontuivat Tarjan ohjauksessa entisessä lasten leikki-ja odotushuoneessa.

Parin vuoden hiljaiselon jälkeen talossa heräsi taas aivan uusi elämä:
Wanhan Neuvolan Majatalo avasi ovensa 2014.


History of Wanha Neuvola Guesthouse:

The building of the inn was originally 1948 Pieksämä’s (the name of the town then)
Terveystalo (health house).

Upstairs were three midwifery apartments and there was a children’s clinic on the street level. The post-war reconstruction period was lived on and a foundation was laid for a Finnish welfare society.
 
There were scarce building materials. The horse was used to drive gravel and lift the land so high that the floor of the basement floor was brought to the level of the street. Wood chips and peat were used as insulation. One cannot help but admire the skill that was then able to be built so that even today we can enjoy a healthy indoor air and warmth. Already in the early 1950s, a maternity clinic was opened downstairs, which continued to operate until the end of the 1970s.
 
From the beginning of the 1980s, for about 17 years, the house housed the Handicraft Counseling Station, now Taito Shop. After that, the house served as the city’s eco-center for a while and after that the house was empty for a couple of years.
In 2002, the city sold the house to Tarja Vatanen. The Ceramics Studio Rinssi-Ruuben, founded by Tarja, were at street level until 2008. The ceramics groups of the regional college gathered under Tarja’s guidance in the former children’s playroom and waiting room.
 
After a couple of years of silence, a whole new life awoke in the house:
Wanha Neuvola Guesthouse opened its doors in 2014.